Σάββατο , 3 Ιούνιος 2023

παρτούζες αυτοκτονίας

Δεν είμαι παρτουζιάρης (παρτουζόβιος) αλλά ερωτευμένος με τον άνθρωπο και τα νοήματα του βίου.

error: Content is protected !!