Σάββατο , 3 Ιούνιος 2023

καταγώγιο

βίος ἀνεόρταστος μακρά ὁδός ἀπανδόκευτος

error: Content is protected !!